Kalite Anlayışımız

Şirket Personeli Eğitimi

Gıda sektörü bilinenin aksine sürekli değişim ve gelişim gösteren Dünyadaki 10 ana sektörden biridir.


Bu nedenle gerek üretim, gerek Gıda Güvenliği ve Hijyen konularında personele devamlı olarak eğitimler verilmesi bir zorunluluktur.


Şirketimizde Gıda Mühendisi bu noktada dünya gündeminin takip etmekte, mesleki ve sektörel tüm konularda sözel ve görsel olarak eğitim vermekte, kayıt altına almaktadır.


İl Tarım Denetimleri & Çevre Bakanlık Denetimleri bizlerin memnun kaldığı ve tam not aldığımız denetimlerdir. Ayrıca işçi Sağlığı ve Güvenliği için ekibinizdeki 2 İSG uzman haricinde dış İSG şirketleri ile de anlaşmalarımız vardır.

Tüm bunlar personelimizi sürekli eğitim de tutmak, değerlendirmek ve çatımızı düşürmemek içindir.
Bu sayede Şirketimiz geçen 32 yıl içerisinde bu eğitim ve kontrollerin bir meyvesi olarak hiçbir gıdasal problem yaşamamıştır.

Kalite ve İş Güvenliği Anlayışımız


Toplu yemek ve catering servisi hizmetlerinde uzun süredir faaliyet gösteren işletmemiz;

"Yemeyeceğimizi Yedirmemek" felsefesini göz önünde bulundurarak; insan sağlığına, beslenme olgusuna, gıda güvenliğine hijyen ve temizliğe azami ölçüde özen göstererek; mevzuatlara, standartlara ve müşteribeklentilerine uygun ürünler üretmeyi kendine amaç edinmiş bir kuruluştur.


Yıllardır gösterdiğimiz başarının temelinde bütün çalışanlarımızın " Müşteri Memnuniyetinin" verdiği sorumluluk duygusu içerisinde yüksek motivasyonla etkin katılımı sağlamak yatmaktadır. " Sürekli iyileştirme" anlayışı doğrultusunda kalite ve teknolojimizi daima geliştirerek kalitede önder olmak bütün çalışanlarımızın sorumluluğundadır.


"Toplam Kaliteye" ulaşmak için çalışanlarımız, tedarikçilerimiz ve müşterilerimiz arasında sevgi ve güvene dayalı ilişkilerin kurulması temel hedefimizdir.


İş sağlığı ve Güvenliğine azami özen gösterirken, doğaya verilen zararı azaltmak için sosyal çevreyi geliştirmek temel önceliklerimizdir.


Genel Müdür
Tugay BAYAZIT